November 2019

20 November  -  Music Group
21 November  -  History Group

December 2019

7/8 December  -  Panto at St John's Church
11 December  -  Music Group
19 December   History Group Christmas Extravaganza
22 December  -  Carols and Festival of Lights

January 2020

8 January  -  Music Group
16 January  -  History Group
29 January  -  CVCA AGM - 7.30 at The Robin Hood